תפקודי מוח וקוגניציה

אלטרנתרפיה מטפלת באזורים המוחיים האחראים על ההכרה והתבונה, הכוללים: זיכרון, ריכוז, תקשורת, קשב ועוד. אלטרנתרפיה מטפלת ברקמות המוח בצורה יעילה במיוחד ובעדינות מרבית, מנקה אותו ממשקעים כימיים ומשפרת את תפקודו. בדרך זו, השיטה מסייעת באופן יוצא-דופן במגוון קשיי למידה, בהפרעות קשב וליקויי התנהגות: מדיסלקציה ועד הפרעות קשב; מאפאתיות ועד אגרסיביות.

מאיר שילב בין עקרונות גופניים בריאותיים ייחודיים מתבונת המזרח, הגלומים באומנויות הלחימה המסורתיות, ובין יכולת ההבראה של ה-ביואנרגיה. טכניקה זו משתמשת בגלי האנרגיה הביולוגית של תאי הגוף, הנושאים מידע תפקודי ותבוני מדויק שבעזרתו ניתן לטפל בגוף, במוח ובנפש. את כל מחקריו, ניסיונו ותוצאות טיפוליו אסף מאיר אל שיטת הבראה טבעית לשיפור תפקוד המוח.

=> הרחבה על טיפול בתפקודי מוח וקוגניציה: זיכרון, ריכוז, קשב ולמידה

עקרונות הטיפול

עקרונות הטיפול

אלטרנתרפיה פועלת בשתי פרקטיקות:

=> עקרונות הטיפול בהרחבה