טיפול באלטרנתרפיה אינו מבטל טיפול רפואי

אלטרנתרפיה מציעה דרך להבראה טבעית עבור כל מי שמעוניין בכזו. היא אינה מבטלת שום הוראת רופא, אלא נותנת אופציות נוספות למי שמחפש אותן.

הקשר בין המטופל המבקש סיוע הבראתי לבין המטפל, נעשה אך ורק בעקבות פנייתו של המטופל ובהתאם לרצונו. הטיפול מתרחש תוך הבנתו והסכמתו של המטופל לקבל את הסיוע הטיפולי, על הנחיותיו ותנאיו השונים.

ניתן להגיע להישגים בריאותיים, רק דרך הסכמה הדדית בין המטופל והמטפל.

אתר זה אינו מהווה מירשם לטיפולים רפואיים או פסיכולוגיים כלשהם. כל המידע המוצג באתר נועד להסברת אופי שיטת אלטרנתרפיה. אין המטופל רשאי להפסיק טיפולים רפואיים קונוונציונאליים, אלא רק בהוראת הרופאים.