יהל-אלטרנתרפיהיהל-אלטרנתרפיהיהל-אלטרנתרפיה
יהל-אלטרנתרפיה - שיטת מאיר יהל לריפוי אנרגטי וטיפוח הבריאות

טיפול באלטרנתרפיה אינו מבטל טיפול רפואי

אלטרנתרפיה מציעה דרך להבראה טבעית עבור כל מי שמעוניין בכזו. היא אינה מבטלת שום הוראת רופא, אלא נותנת אופציות נוספות למי שמחפש אותן.

הקשר בין המטופל המבקש סיוע הבראתי לבין המטפל, נעשה אך ורק בעקבות פנייתו של המטופל ובהתאם לרצונו. הטיפול מתרחש תוך הבנתו והסכמתו של המטופל לקבל את הסיוע הטיפולי, על הנחיותיו ותנאיו השונים.

ניתן להגיע להישגים בריאותיים, רק דרך הסכמה הדדית בין המטופל והמטפל.

אתר זה אינו מהווה מירשם לטיפולים רפואיים או פסיכולוגיים כלשהם. כל המידע המוצג באתר נועד להסברת אופי שיטת אלטרנתרפיה. אין המטופל רשאי להפסיק טיפולים רפואיים קונוונציונאליים, אלא רק בהוראת הרופאים.

Filler
עלון חדשות אלטרנתרפיה
בלוג אלטרנתרפיה
Google
באלטרנתרפיה ברשת
פנו אלינו שאלות נוספות?
קביעת פגישה?
אנא פנו אלינו.
. קורס שפת ההבראה קורס שפת אנרגיית הבריאות
לחיזוק החוסן העצמי
ופיתוח יכולת הריפוי.