סדנת טיפול בשיטת אלטרנתרפיה

הסדנה מספקת לבוגרי שני השלבים הראשונים, מסגרת לאימון והמשך פיתוח תובנת האבחון והטיפול האנרגטיים הייחודיים לאלטרנתרפיה.

הסדנה מיועדת להתמחות בשיטת אלטרנתרפיה. מטרת הסדנה היא לאמן ולשכלל את יכולות ההבראה שנרכשו ולהעמיק בתובנות הבריאות וההבראה עד לרמה מספקת לטיפול מקצועי. בסדנה נלמדים חומרים חדשים, אך היא בעיקרה מתמקדת בפרקטיקה.

הסדנה מורכבת מחמש פגישות שבועיות בנות 3 שעות. על המשתתפים להביא מקרי טיפול אמיתיים אל המפגשים.

נושאי הלימוד

אימון כושר הטיפול - אבחון וטיפול בכושר ויכולת הטיפול העצמי והטיפול בזולת, וכושר קבלת טיפול של הזולת.

טיפול הדדי - אבחון וטיפול בכשלי בריאות אמיתיים, בין משתתפי הסדנה לבין עצמם ועבודה קבוצתית על מטופלי התלמידים.

טיפול מרחוק - שימוש בטכניקת הטיפול מרחוק על מקרים אמיתיים שמשתתפי הסדנה מביאים, לאימון ושכלול יכולות האבחון והטיפול.

פרמטרים נוספים - העמקה אל סוגי הטפילים והדלקות, משלימים אנרגטיים ארציים ועיליים, מרכיבי התא, ועוד.

תובנות הבריאות של אלטרנתרפיה - העשרת המשתתפים בתובנות הבריאות וההבראה של אלטרנתרפיה, באופן אסוציאטיבי למקרי הטיפול הנדונים במפגשים.


הידע הנחשף מתוך התקשורת האנרגטית הוא בעצם אינסופי, ובסדנה המשתתפים נחשפים אליו על-פי הקשר. כל מטופל באשר הוא, מהווה הזדמנות יקרה מפז ללמוד עוד על תובנת הבריאות וההבראה, האינסופית. אין דרך ללמוד אותה באופן מסודר ושיטתי, אלא רק באופן אסוציאטיבי לפי המקרים הנדונים. כל מפגש של הסדנה הוא חוויה מחקרית ומעשירה החושפת עוד טפחים מהתובנה הקוסמית, השומרת על בריאותנו וצמיחתנו.